top of page
himmel

LOKAL MOLNLAGRING

 

Hosted Azure Stack – nu från  TM Solutions

Säker molnlagring inom Sveriges gränser genom Hosted Azure Stack tillsammans med TM Solutions förmåga att skapa kundnöjdhet när det kommer till IT-drift.

Stora möjligheter med Azure Stack
 

Genom Hosted Azure Stack finns alla möjligheter till stora delar av det publika Azures stora tjänsteutbud. Med tillägget att all kapacitet och data lagras lokalt i Sverige. Därför känns det inspirerande för TM Solutions, i sin strävan att alltid ligga i framkant, att nu kunna erbjuda våra kunder dessa tjänster.

  • Azures tjänsteutbud – med lagring lokalt i Sverige.

  • Geografiska begränsningar försvinner.

  • TM Solutions har lång erfarenhet av att arbeta med gränssnittet i Azure.

  • Våra experter finns som rådgivare hela vägen.

Det innebär att geografiska begränsningar som genom IT-policys eller lagstiftning hindrar er utnyttja molntjänster fullt ut försvinner. Samtidigt kan begränsningarna sträcka sig längre än så. Även om er verksamhet inte är begränsad från att använda molnlösningar kan viktiga kunder till er i sin tur styras av lagstiftningar eller policys. Då kan Azure Stack vara vägen framåt för at behålla en viktig kund. Det är helt enkelt utvecklat för att er som vill använda Azures tjänster utan att använda dem i något av Microsofts globala datacenter.

 

TM Solutions erbjuder marknadsledande tjänster
 

Vi har en lång erfarenhet av att jobba i Azure och eftersom gränssnittet är detsamma i Azure Stack kan kompetensen tillämpas även där. Det möjliggör även att applikationer och tjänster utan problem kan flyttas mellan lösningarna. Genom Hybridmolnlösningen Azure Stack kan TM Solutions erbjuda marknadsledande tjänster med en hög grad av self-service, kontroll och enkel integration med utvecklingsmiljöer.

Utöver det har TM Solutions även ett långt partnerskap med Microsoft vilket bland annat innebär flera certifieringar och kundreferenser inom Azure.

Vi hjälper dig hela vägen med Azure Stack

Genom våra erfarna konsulter kan TM Solutions ta en rådgivande roll för att hitta en optimerad lösning för er verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.

bottom of page